Rejoindre la communauté

Oikedelliset tiedot

Verkkosivuston haltijan tunnistaminen

 

  1. A) Versión para la web corporativa


Tämän verkkosivuston haltija on GRUPO AC MARCA, S.L., verotunnus N.I.F. B-61.711.503, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Avenida Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja, ja joka on AC Marca -konsernin emoyhtiö.

 

  1. B) Versión para filiales


Tämän verkkosivuston haltija on AC MARCA HOME CARE, S.A. (joka kuuluu AC Marca –konserniin), verotunnus N.I.F. A-08.053.423 ja jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Avenida Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja.

 

Teollis- ja tekijänoikeudet

 

Verkkosivuston suunnittelu ja siellä näkyvät logot, merkit ja muut tunnuspiirteet kuuluvat yksinomaan AC Marcalle ja ne ovat vastaavien teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia.

Linkit kolmansien tahojen verkkosivuille

 

AC Marcan verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien tahojen verkkosivuille. AC Marca ei ole vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä, minkä johdosta kaikki niiden käytöstä johtuvat riskit kuuluvat yksinomaan käyttäjän vastuulle.

Niin ikään AC Marca ei ole vastuussa sellaisten kolmansien tahojen verkkosivustojen laillisuudesta, joille on pääsy tältä verkkosivustolta.

Vastuu sisällöstä

 

AC Marca varaa itselleen tämän verkkosivuston haltijana oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia sivustoon siellä annettujen tietojen ylläpitämiseksi päivitettyinä lisäämällä, muuttamalla, korjaamalla tai poistamalla julkaistuja sisältöjä tai niiden muotoilua.

AC Marca ei ole vastuussa tällä verkkosivustolla julkaistujen tietojen käytöstä kolmansien tahojen toimesta, eikä myöskään kenen tahansa käyttäjän kärsimistä vahingoista tai haitoista liittyen tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin.

Sisältöjen toisintaminen

 

Tällä verkkosivustolla julkaistujen sisältöjen toisintaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä.

Sovellettava lainsäädäntö

 

Tämän oikeudellisen huomautuksen tulkinnasta aiheutuvien erimielisyyksien tai ristiriitojen ratkaisuun, sekä missä tahansa tämän portaalin palveluihin liittyvässä kysymyksessä sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä.

JATKA
VÄRJÄÄMÄÄN

Nitor Tekstiilivärit © 2024 – Kaikki oikeudet pidätetään