Rejoindre la communauté

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

 

AC Marca haluaa olla läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä, tarjota vastauksen heidän tarpeisiinsa ja ennakoida niitä voidakseen parantaa elämänlaatua tuotteillaan ja palveluillaan.

 

Tietosuojakäytäntömme on osoitus siitä, että olemme sitoutuneet käyttäjiemme tietojen suojaamiseen. Lisäksi pyrimme huomioimaan kaikki uudet vaihtoehdot valvonnassa, jonka avulla käyttäjiemme henkilötiedot voidaan turvata entistä paremmin.

 

Seuraavassa tiedotamme tietosuojakäytännöstämme Euroopan unionin henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla antaman direktiivin mukaisesti.

 

Barcelonassa (Espanja), 15. maaliskuuta 2021

Grupo AC Marca, S.L.

 

 


 

 1. Rekisterinpitäjä


 

Toiminimi: GRUPO AC MARCA S.L.

Postiosoite: Avenida Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Puhelin: +34 93 260 68 00

Sähköposti: dpd@grupoacmarca.com

 

Henkilötietoja valvoo GRUPO AC MARCA, S.L., verotunnus N.I.F. B-61.711.503, toimipaikan osoite Avenida Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja, joka on AC MARCA –konsernin emoyhtiö.

 

AC Marca –nimikkeellä tarkoitetaan sekä GRUPO AC MARCA, S.L. –konsernia että kaikkia sen suoraan tai välillisesti valvomia yhtiöitä. Espanjassa konserni toimii seuraavien yhtiöiden kautta:

 

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.

 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.

 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.

 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.

 • AC MARCA BRANDS, S.L.


 

Näin ollen tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan AC Marcan yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden yhteydessä keräämiin henkilötietoihin.

 

 1. AC Marcan keräämät tiedot


 

Tietojen kerääminen suoritetaan kaikille käyttäjille tarjoamiemme palveluiden parantamiseksi.

Tietojen kerääminen toteutetaan kahdella tavalla:

 

 1. Käyttäjän suoraan antamat tiedot: esimerkiksi yhteystiedot (nimi, sukunimi, sähköposti jne.) joita annetaan tietopyyntöjen yhteydessä.

 2. Tiedot, jotka saadaan palveluittemme käytön yhteydessä: voimme kerätä tietoja siitä, mitä palveluja käytät ja miten niitä käytät, esimerkiksi silloin, kun vierailet jonkin tuotteemme verkkosivulla, sekä siitä, miten toimit vuorovaikutuksessa sivustomme sisältöjen kanssa. Näihin tietoihin kuuluvat seuraavat:


 

 • Rekisteröitymistiedot: Aina kun vierailet verkkosivustollamme, on mahdollista että saamme ja tallennamme määrättyjä tietoja palvelinten rekistereistä automaattisesti. Kaikki nämä tiedot rekisteröidään asianmukaisesti kirjattuun palvelimen aktiviteetin tiedostoon, jonka avulla tietoja voidaan myöhemmin käsitellä yksinomaan tilastollisten mittausten suorittamiseksi, joiden avulla saadaan tieto sivustojen tulostuskertojen määrästä, verkkosivuston palveluihin tehtyjen vierailujen lukumäärästä, vierailujen järjestyksestä, yhteyspisteestä jne. Tällaisiin tietoihin voivat sisältyä seuraavat:


 

Yksityiskohtaiset tiedot tavasta, jolla käytät palveluamme (esim. suoritetut hakutoiminnot).

IP-osoite (IP-osoite on tietokoneelle automaattisesti osoitettu numero silloin, kun tietokoneesta avataan Internet-yhteys).

Laitteeseesi liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi vikatoiminnot, järjestelmän aktiviteetti, laitteiston säädöt, selaimen tyyppi, selaimen kieli, käyttöpäivä ja –aika sekä URL-viite.

 

 • Evästeet ja aktiviteettitiedosto: AC Marca voi käyttää välityspalvelujen toimittamiseen evästeitä silloin, kun käyttäjä selaa sen verkkosivustoja. Evästeet ovat verkkopalvelimen kautta selaimeen lähetettyjä tiedostoja, joiden tarkoituksena on rekisteröidä käyttäjän toimintaa selaamisen aikana. Toimintaan sovelletaan käytäntöjä, jotka on ilmoitettu evästekäytännössä.


 

 1. Käsittelyn tarkoitus


 

Palveluittemme kautta keräämiämme tietoja käytetään mainittujen palvelujen toimittamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja parantamiseen, uusien palvelujen kehittämiseen ja käyttäjien ja AC Marcan suojaamiseen.

 

Yleisen tietosuojadirektiivin mukaisesti ilmoitamme, että merkitsemällä ruudun “Oikeudellisten ehtojen hyväksyminen” hyväksyt nimenomaisesti, vapaasta tahdostasi ja erehtymättömästi, että AC Marca voi käsitellä henkilötietojasi niissä tarkoituksissa, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa käyttämiemme erilaisten tietojen keräämiseen käytettyjen kanavien mukaisesti. Tällaisia käyttötarkoituksia voivat olla mm. seuraavat:

 

 1. Arvontojen ja tarjouskampanjoiden hallinnointi kaikkiin tuotteisiimme liittyen.

 2. AC Marcan yrityksiin ja merkkeihin liittyvää mainontaa koskevien tiedotteiden ja tarjouskampanjoiden lähettäminen.

 3. Kupongeilla ostettujen tuotteiden sekä niiden tarjouskampanjoiden lähettäminen.

 4. Kaupallisten mainosviestien lähettäminen sähköpostitse, faksilla, tekstiviesteillä, MMS-viesteillä, sosiaalisten yhteisöjen kautta tai millä tahansa muulla sähköisellä tai fyysisellä tavalla, nykyisellä tai tulevalla, jolla viestintää voidaan toteuttaa. Mainitut kaupalliset viestit liittyvät AC Marcan tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin, sekä sellaisiin, joita tarjoavat yhteistyöntekijät tai kumppanit, joiden kanssa olemme solmineet sopimuksen kaupallisista tarjouskampanjoista asiakkaiden keskuudessa.

  • Omiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä mainostoiminta ja kaupalliset kartoitustoimenpiteet erilaisia välineitä ja viestintäkanavia käyttäen.

  • Eri toimintasektorien kolmansien tahojen tuotteisiin ja palveluihin liittyvä mainostoiminta ja kaupalliset kartoitustoimenpiteet erilaisia välineitä ja viestintäkanavia käyttäen, mihin voi liittyä henkilötietojen luovuttaminen kyseisille kolmansille tahoille. 5. Tilastollisten tutkimusten tekeminen.

 6. Tilausten, hakemusten tai minkä tahansa tyyppisten pyyntöjen hallinnointi, joita käyttäjä tekee millä tahansa yhteydenottotavalla, joka on asetettu käyttäjän saatavaksi yhtiön verkkosivustoilla.

 7. Verkkosivuston uutistiedotteen lähettäminen.

 8. Profiilien laatiminen mainonnan- ja kaupallisten kartoitusten tarkoituksiin.


 

 1. Käsittelyn oikeudellinen peruste


 

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste eli legitimaatio perustuu nimenomaiseen suostumukseen, jonka annat AC Marcalle näitä tarkoituksia varten.

 

 1. Tietojen siirto


 

Tietosi välitetään muille AC Marcan yrityksille, ja niitä voidaan myös siirtää siinä tapauksessa, että siihen on olemassa lakisääteinen velvollisuus.

 

 1. Tietojen säilytysaika


 

Tietojasi säilytetään niin kauan, kun niiden keräämisen johtanut tarkoitus on olemassa. Säilyttämisessä noudatetaan aina tietojen säilyttämiseen liittyvää rajoitusperiaatetta tai niitä säilytetään siihen asti, kunnes pyydät niiden poistamista, kuitenkin aina niin kauan, kuin lailliset velvoitteet vaativat.

 

 1. Turvatoimet ja tiedonsaannin valvonta


 

AC Marca on ottanut käyttöön kaikki tekniset ja organisatoriset keinot, joita tarvitaan sen käsittelemien henkilötietojen turvallisuuden ja koskemattomuuden takaamiseen, samoin kuin niiden katoamisen, muuttamisen ja/tai saannin estämiseen valtuuttamattomien kolmansien tahojen osalta.

 

Verkkosivustolla käytetään sektorilla yleensä hyväksyttyjä tietoturvallisuuden tekniikoita, kuten palomuurit, pääsynvalvontamenetelmä ja salausmekanismit. Näiden tarkoituksena on välttää luvaton tietojen saanti.

 

Näiden tarkoitusten saavuttamiseksi käyttäjä/asiakas hyväksyy, että AC Marca saa tarvittavat tiedot pääsynvalvontaan liittyvää vastaavaa todentamista varten.

 

 1. Sinun oikeutesi


 

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö AC Marca sinua koskevia henkilötietoja vai ei.

 

Sinulla on myös oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, sekä pyytää väärien tietojen oikaisua, tai tarvittaessa niiden poistamista mm. silloin, kun mainittuja tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Määrätyissä olosuhteissa voit pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, ja siinä tapauksessa säilytämme niitä ainoastaan vaatimusten esittämiseen tai niiltä puolustautumiseen.

 

Määrätyissä olosuhteissa sekä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. AC Marca lopettaa tietojen käsittelyn, lukuun ottamatta pakollisia oikeudellisia syitä, tai mahdollisilta vaatimuksilta puolustautumista varten.

 

Voit niin ikään käyttää oikeuttasi tietojen siirtoon, sekä peruuttaa antamasi suostumukset koska hyvänsä, ilman että se vaikuttaisi peruuttamista ennen suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

 

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, voit ottaa yhteyttä yhtiön tietosuojavaltuutettuun sähköpostitse osoitteella dpo@acmarca.com.

 

 

Muista toimittaa pyynnön yhteydessä seuraavat tiedot: nimi ja sukunimi, sekä pyynnön kohteena olevalla tilillä tai portaalissa käyttämäsi sähköpostiosoite.

 

 1. Alaikäiset käyttäjät


 

Siinä tapauksessa, että alaikäiset henkilöt olisivat toimittaneet henkilötietojaan tämän verkkosivuston kautta, AC Marca ei ole tilanteesta vastuussa, sillä lomakkeita ei ole tarkoitettu alaikäisille käyttäjille.

 

Alaikäisen henkilön huoltajat voivat käyttää tietojen saanti-, oikaisu- ja peruutusoikeuksia lähettämällä asiassa kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön yhtiön tietosuojavaltuutetulle. Pyynnössä tulee ilmoittaa nimi, sukunimi ja henkilötunnus sekä asiaan liittyvät tarkat ohjeet. Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen dpo@acmarca.com.

 

Lopuksi ilmoitamme, että voit ottaa yhteyttä Espanjan tietosuojavirastoon, jos haluat esittää henkilötietojesi käsittelyä koskevan vaatimuksen.

 

 1. AC Marcan sitoumus


 

Kaikki verkkosivuston kautta pyydetyt tiedot ovat pakollisia, sillä niitä tarvitaan parhaan mahdollisen palvelun toimittamiseen käyttäjälle. Mikäli kaikkia tarvittavia tietoja ei toimiteta, AC Marca ei voi taata, että tarjotut tiedot ja palvelut vastaavat täydellisesti tarpeitasi.

 

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa koska tahansa. Emme rajoita käyttäjille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti kuuluvia oikeuksia ilman käyttäjien nimenomaista suostumusta.

 

Julkaisemme kaikki tämän tietosuojakäytännön muutokset tällä verkkosivulla, ja mikäli ne ovat merkittäviä, teemme muutoksista tarkemman ilmoituksen (esimerkiksi lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse, jos muutos vaikuttaa määrättyihin palveluihin). Lisäksi arkistoimme tämän tietosuojakäytännön aikaisemmat versiot, jotta voit halutessasi tarkastella niitä.

 

JATKA
VÄRJÄÄMÄÄN

Nitor Tekstiilivärit © 2024 – Kaikki oikeudet pidätetään