Rejoindre la communauté

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö


AC Marcassa haluamme olla mukana ihmisten jokapäiväisessä elämässä, ennakoida heidän tarpeitaan ja vastata niihin parantaaksemme heidän elämänlaatuaan tuotteillamme ja palveluillamme.

Tietosuojakäytäntömme myötä olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme henkilötietoja. Työskentelemme myös kehittääksemme hallinnassamme olevia seikkoja, jotta voimme tarjota käyttäjillemme entistä paremman henkilötietojen suojan.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti haluamme kertoa sinulle tietosuojakäytännöstämme.

Barcelonassa (Espanja), 25.5.2018, Grupo AC Marca, S.L.

 

Sisällysluettelo


1. Vastaava taho 1


2. Vastaanottajat 1


3. AC Marcan keräämät henkilötiedot 1


4. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset 1


5. Henkilötietojen säilyttäminen 2


6. Oikeusperusta 2


7. Turvatoimet ja pääsyn valvonta 2


8. Henkilökohtaiset oikeudet 2


9. Lapset 3


10. AC Marcan sitoumus 3


1. Vastaava taho:


Henkilötietoja hallinnoi GRUPO AC MARCA, S.L., jonka verotunnistenumero on B-61.711.503 ja jonka toimipaikan osoite on Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanja, AC Marca Business Groupin emoyhtiö.

AC Marcan katsotaan tarkoittavan sekä GRUPO AC MARCA, S.L.:ää että mitä tahansa muuta tämän suorassa tai välillisessä hallinnassa olevaa yritystä.

Näin ollen tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin, joita AC Marca -yritykset keräävät tuotteidensa ja palveluidensa yhteydessä.

 

2. Vastaanottajat:


AC Marca jakaa henkilötietoja sisäisesti ja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden on välttämätöntä saada pääsy tällaisiin tietoihin, esimerkiksi tiettyyn tehtävään palkatut ulkopuoliset palveluntarjoajat, tai oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 

3. AC Marcan keräämät henkilötiedot:


Henkilötietoja kerätään, jotta voimme tarjota palveluitamme kaikille käyttäjillemme.

Käyttäjiemme henkilötietoja kerätään kahdella tiedonkeruumenetelmällä:

1. Lomakkeissa käyttäjän suoraan antamat tiedot: esimerkiksi yhteystiedot

(nimi, sukunimi, sähköpostiosoite jne.)

2. AC Marcan palveluiden käytön kautta kerätyt tiedot: tietoja voidaan kerätä siitä,

mitä tiettyjä palveluja käytetään ja miten niitä käytetään.

 

4. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:


Palveluidemme kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään näiden palvelujen tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi, suojaamiseksi ja parantamiseksi, uusien palveluiden kehittämiseksi sekä käyttäjien ja AC Marca -yritysten suojaamiseksi.

Kun henkilötietojen keräämiseen tarkoitetun lomakkeen täyttämistä pyydetään, käyttäjälle ilmoitetaan GDPR-säännösten mukaisesti tietojen vastaanottaja, tietojen keräämisen tarkoitus ja käyttäjän oikeus käyttää henkilökohtaisia oikeuksia. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään vain AC Marca -yritysten ilmoittamassa tarkoituksessa ja aina käyttäjän vapaasti antaman ja täysimääräisen suostumuksen perusteella.

 

5. Henkilötietojen säilyttäminen:


Henkilötietoja säilytetään enintään niin pitkään kuin on välttämätöntä sille tarkoitukselle, jota varten ne kerättiin tai niitä käsiteltiin, ja tietojen säilytyksen aikana noudatetaan jatkuvasti säilyttämisen rajoituksen periaatetta tai säilytystä jatketaan, kunnes käyttäjä vaatii tietojen poistamista. Tietoja säilytetään aina laillisten velvoitteiden noudattamiseen tarvittava aika.

 

6. Oikeusperusta:


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on käyttäjän AC Marca -yrityksille antama nimenomainen suostumus kussakin tapauksessa ilmoitettuja oikeutettuja tarkoituksia varten.

 

7. Turvatoimet ja pääsyn valvonta:


AC Marca on toteuttanut kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden ja koskemattomuuden takaamiseksi sekä estääkseen, että tietoja ei menetetä eivätkä luvattomat kolmannet osapuolet voi muuttaa ja/tai käyttää tietoja.

AC Marcan verkkosivustoilla käytetään hyväksyttyjä tietoturvatekniikoita, esimerkiksi palomuureja, pääsynvalvontamenettelyitä ja salausmekanismeja, joilla pyritään estämään tietojen luvaton käyttö.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käyttäjä hyväksyy, että AC Marca kerää tietoja pääsynvalvonnan todentamiseksi.

 

8. Käyttäjien oikeudet:


Käyttäjillä on oikeus saada AC Marcalta tiedot henkilötietojensa käsittelystä.

Käyttäjillä on myös oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja teettää korjauksia virheellisiin henkilötietoihin tai pyytää tietojen poistamista, jos muun muassa tietoja ei enää tarvita tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin tai niitä käsiteltiin.

Tietyissä olosuhteissa käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa rajoittamista, jolloin tiedot säilytetään vain oikeudellisten vaatimusten käyttämistä tai puolustamista varten, ja käyttäjällä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Tällaisissa tapauksissa AC Marca lopettaa tietojen käsittelyn, lukuun ottamatta pakottavia oikeutettuja syitä tai oikeudellisten vaatimusten käyttämiseen tai puolustamiseen liittyviä tilanteita.

Käyttäjät voivat myös käyttää tietojen siirrettävyyden oikeuttaan sekä peruuttaa antamansa suostumukset koska tahansa tämän vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen perumista.

Käyttäjä voi käyttää edellä mainittuja henkilökohtaisia oikeuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@acmarca.comja antamalla pyynnön yhteydessä seuraavat tiedot: nimi ja sukunimi, sähköpostiosoite ja henkilötietojen antamiseen käytetty kanava.

 

9. Lapset:


AC Marca ei kerää lasten henkilötietoja ilman lapsen huoltajan suostumusta.

Tapauksissa, joissa alaikäiset ovat toimittaneet henkilötietonsa tämän verkkosivuston välityksellä, AC Marcaa ei pidetä vastuullisena, koska kaikki lomakkeet on suunnattu yksinomaan aikuisille.

 

10. AC Marcan sitoumus:


Kaikki AC Marcan verkkosivustojen kautta pyydetyt tiedot ovat pakollisia, koska ne ovat välttämättömiä optimaalisen palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle. Jos tällaisia tietoja ei anneta, AC Marca ei takaa, että tarjottavat tiedot ja palvelut voidaan mukauttaa täysin käyttäjän tarpeisiin.

AC Marca ei rajoita käyttäjien oikeuksia tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ilman heidän nimenomaista suostumustaan.

JATKA
VÄRJÄÄMÄÄN

Nitor Tekstiilivärit © 2021 – Kaikki oikeudet pidätetään